Přístup odmítnut

Klientský vstup

* Klientská sekce slouží pouze pro stávající zákazníky Sea Clean.
Přístupové jméno a heslo Vám bude přiděleno na požádání.

Litujeme, ale k této operaci nemáte oprávnění…


Vzhledem k charakteru našich zákazníků, kteří patří mezi velké a střední podniky byl námi vyvinut systém, který umožňuje manažerům podniku či manažerům středisek témeř v reálném čase sledovat náklady na jednotlivé výkony a to až na úroveň jednotlivých čistících prostředků.

Požadované rozdělení na střediska či sledované úseky je domluveno na základě vašich potřeb, systém obsahuje uživatelská oprávnění která lze jednotlivě manažerům přiřazovat.

Vzhledem k zcela transparentnímu pohledu na výši nákladů lze velmi efektivně zvolit pro každé další období strategii, která lépe odpovídá požadavkům i ceně. Též lze zpětně provést optimalizaci četnosti úklidů tak, aby odpovídala potřebám a nedocházelo k využívání služeb, které nemají přínos.