Čištění technologií

Rádi převezmeme péči o čistotu výrobního zařízení, vzduchotechniky, rozvodů médií, svítidel a dalších tak, aby výrobní proces mohl splňovat podmínky vyžadované hladkým průběhem výroby.

Vaši pracovníci se tak mohou věnovat své práci, aniž by byli rušeni zdrojem nečistot a zejména aby jejich výrobní prostředí působilo i při těžké práci příjemně a nezávadně.

Vaši zákazníci ocení vyšší kvalitu vašich výrobků, neboť čistota prostředí a kvalita výrobků jsou spou v přímé souvislost.